Hon städar upp i finska miljöbyråkratin

Miljöministern vill göra det enklare för företagen.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 11 mars.

Den finska regeringen städar upp i miljöbyråkratin. Landets miljöminister Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet ställer sig bakom 19 förslag som ska göra det enklare att få miljötillstånd, rapporterar Hufvudstadsbladet.

Finland går till parlamentsval i mitten av april. Många partier har pratat om att förenkla byråkratin och nu presenterar regeringens egen expertgrupp ett antal förslag som är tänkt att förlänga det pågående förenklingsarbetet.

Åtgärderna innebär bland annat enklare miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och snabbare behandling av ansökningar. Ett annat förslag innebär överläggningar mellan myndigheter och näringsidkare innan projektansökningar lämnas in.

Enligt Sanni Grahn-Laasonen utgör förslagen en bra fortsättning på det arbete som redan utförts under mandatperioden, ett arbete som minskat mängden miljötillståndsansökningar med cirka 20 procent.