Hon vill lyfta social hållbarhet i Stockholms byggnadsförening

Föreningen Stockholms Byggnadsförenings fick vid årsmötet två nya styrelsemedlemmar. En av de nya styrelsemedlemmarna, Britta Blaxhult från Einar Mattsson, ser fram att driva på för social hållbarhet inom stadsbyggnad.

Foto: Einar Mattsson

Föreningen Stockholms Byggnadsförenings syfte är att ”befrämja byggnadskonsten och öka sinnet för densamma”.  Britta Blaxhult från Einar Mattsson blev nyligen invald i styrelsen och hon säger att hon vill använda sitt uppdrag för att lyfta frågorna om social hållbarhet i stadsutvecklingen.
”Jag ser fram emot att få lyfta de utmaningar branschen står inför med social hållbarhet i stadsbyggnad och behovet av samarbete mellan det offentliga och marknaden för att skapa nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur för den växande befolkningen”, säger Britta Blaxhult i en kommentar.

Britta är utbildad civilingenjör från KTH och har jobbat med byggfrågor i nästan 30 år. Idag är Britta mark- och projektförvärvschef på Einar Mattsson Projekt.
”Efter 20 år som medlem är det är en ära att få förtroendet att få bli en del av denna betydelsefulla samling kunniga byggnadsintresserade och vara med och utveckla föreningens arbete”, säger Britta Blaxhult.