Hormonstörande ämne förbjuds i dricksvattensrör

Den första september förbjuds det hormonstörande ämnet bisfenol A vid invändig renovering av dricksvattenrör

Den första september förbjuds det hormonstörande ämnet bisfenol A vid invändig renovering av dricksvattenrör, så kallad relining. Forskning tyder på att bisfenol A kan skada människors fortplantningsförmåga. För små barn eller foster som utsätts för hormonstörande ämnen ökar riskerna för cancer, fetma, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar i vuxen ålder.

Det kommer fortfarande att vara tillåtet att använda material med bisfenol A vid renovering av avloppsrör.