Forskare: Låt inte klimatarbete överskugga artskyddet

Klimatförändringarna utgör inte det mest akuta hotet mot den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport.

Jordbruk, urban utveckling, föroreningar, förändringar av ekosystem, transporter, energiproduktion, tjuvjakt och annan mänsklig aktivitet utgör ett mer akut hot för den biologiska mångfalden än klimatförändringarna. Det fastslår forskarna bakom en ny rapport som publicerades i Nature under onsdagen.

Studien som genomförts av forskare vid University of Queensland, the Wildlife Conservation Society, WSC, visar att det för tillfället endast är 19 procent av världens hotade arter som påverkas direkt av klimatförändringarna, medan nära tre fjärdedelar påverkas av mer akuta hot. Forskarna menar därför att det är av högsta vikt att man inte låter klimatarbetet överskugga mer akuta prioriteringar för att skydda hotade djur och växter. Det rapporterar The Guardian.

Läs rapporten