Hovrätten i Holland: Regeringen måste minska utsläppen

Den nederländska hovrätten fastställde i veckan regeringens klimatansvar. Domstolens besked var tydligt: Utsläppen måste minska, snabbare än planerat.

Foto: RobVanDerMeijden/Pixabay

Den nederländska hovrätten, Gerechtshof Den Haag, har fastställt en uppmärksammad dom från 2015, som ger den holländska staten en skyldighet att minska klimatutsläppen snabbare än planerat. Den tidigare domen överklagades då av regeringen.

Domen grundar sig på Europakonventionen. Det betyder att det finns en möjlighet att även andra europeiska stater på samma sätt kan komma att tvingas av domstolar att vidta kraftigare åtgärder mot klimatförändring.

Det var kampanjgruppen Urgenda som tillsammans med nästan 900 medborgare tvingade regeringen att öka Nederländernas utsläppsminskningar till minst 25 procent till 2020, jämfört med 1990 års nivåer.
”Om utsläppsminskningar skjuts upp ökar riskerna med klimatförändring. Den holländska regeringen kan inte gömma sig bakom andra länders utsläpp. Den har ett självständigt ansvar att minska utsläppen från sitt eget territorum”, säger domaren, Marie-Anne Tan de Sonnaville, enligt Climate Change News.

Domen kom samma dag som IPCC:s 1,5-gradersrapport, som framställer klimatåtgärder som än mer akuta än för tre år sedan då den första domen kom.
”Det är ännu tydligare nu än det var för tre år sedan att klimatförändring är den fråga som definierar våra och våra barns liv”, säger Joos Ockel, som varit part i målet, till Climate Change News.