HSV: Skolorna behöver namnskydd

Det är för lätt för bluffuniversitet att skaffa sig falsk trovärdighet. Högskoleverket har en idé om hur det ska undvikas.

En stiftelse, en organisation eller enskilda utan tillstånd kan använda beteckningar som universitet och högskola vid lansering av exempelvis ett bluffuniversitet. Orsaken är bristande lagstiftning, menar Högskoleverket, HSV, som i en skrivelse föreslår regeringen att nya lagar stiftas som skyddar begreppen mot missbruk.

HSV har tidigare varit av uppfattningen att internationella samarbeten och information till allmänheten skulle förhindra bluffuniversitet, uppger myndigheten i sin skrivelse. Så blev det inte och sedan 2007 finns två bluffuniversitet i landet, Alhuraa University in Sweden och Scandinavian University of Science and Technology.

HSV förordar en norsk modell där användandet av beteckningarna ”høyskole” och ”universitet” endast får användas av ackrediterade högskolor och universitet. Det norska Kunnskapsdepartementet har även rätt att förbjuda företag och organisationer att använda namn som på ett oriktigt sätt ger intryck av att vara högskolor och universitet, skriver HSV.

I Norge har hittills inga bluffuniversitet etablerat sig, enligt HSV. Däremot förhindrar modellen inte virtuella bluffuniversitet som ger sken av att vara norska men saknar fysisk adress i landet.