Hur får vi till ett fossilfritt flyg?

Hur får vi till ett fossilfritt flyg?
Hur kan vi tillsammans minska vår klimatpåverkan när vi flyger och skapa gröna arbetstillfällen i den nya bioekonomin? Möt pionjärerna i Fly Green Fund och Fly Green Platform.

Talare:
Maria Fiskerud, vd, Fly Green Fund
Lena Wennberg, koncernmiljöchef, Swedavia
Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör, Löfbergs
Mette Lindwall-Larsson, resebyråchef, Resia Gotland
Ylwa Alwarsdotter, direktör marknadsutveckling, SEKAB
Isabel Enström, regionråd/moderator, Region Gotland
Arrangör: Fly Green Fund i samarbete med Swedavia