Husdjur står för 30 procent av de negativa miljöeffekterna från köttkonsumtion

Hade USA:s husdjur bildat en egen nation hade dess köttkonsumtion hamnat på femte plats i världen efter Ryssland, Brasilien, USA och Kina.

I en ny studie från University of California,UCLA, har forskarna undersökt hur USA:s husdjur påverkar miljön och klimatet genom sin köttkonsumtion. I studien som publicerats i tidskriften PLOS ONE konstateras att landets 163 miljoner hundar och katter ansvarar för mellan 25-30 procent av de negativa miljöeffekter som den amerikanska köttkonsumtionen för med sig. Det motsvarar ungefär 64 miljoner ton koldioxid om året. Om USA:s katter och hundar hade bildat en egen nation hade dess köttkonsumtion kommit på femteplats i världen efter Ryssland, Brasilien, USA och Kina.

Läs studien här