Ideellt arbete får unga att må bättre

Unga som jobbar ideellt mår bättre och känner att deras liv blir mer meningsfulla. Det visar en ny undersökning.

En ny undersökning som Volontärbyrån låtit genomföra visar att studenter som engagerar sig ideellt mår bättre och känner att deras liv blir mer meningsfullt. Bland de studenter som sökte sig till Volontärbyrån under 2016 kände 90 procent att de fått mer kunskap och erfarenhet, 85 procent kände sig behövda och uppskattade , 72 procent kände att de mådde bättre och hade fått ett mer meningsfullt liv och 71 procent kände att de hade fått meriter till sitt CV. Bland de studenter som fått uppdrag via Volontärbyrån hade 47 procent jobbat ideellt med barn och ungdomar, 38 procent hade jobbat med integration och asylsökande, 27 procent med social gemenskap, 22 procent med kvinnor och 22 procent med mänskliga rättigheter.