IEA: Regeringsbeslut avgörande för att bromsa ökande utsläpp