IEA: Utvecklingen av ren teknik för långsam för att möta klimathotet

Det internationella energiorganet IEA varnar för att utvecklingen av ren teknik går för långsamt. Investeringarna i ren teknik ligger idag långt under den nivå som skulle krävas för att förhindra de värsta klimatscenarierna skriver IEA i en ny rapport.

Utvecklingen av ren teknik har avstannat och trots att världens ledare pratar om en boom under det senaste decenniet så är den genomsnittliga energin som produceras lika smutsig som för 20 år sedan. Det sa IEAs vd Maria van der Hoeven när rapporten presenterades i Dehli.

Medan USA i allt högre utsträckning använder sig av gas istället för kol har kollapsen av priserna för utsläppsrätter inom EU lett till ökad kolanvändning under senare år. 2011 installerade Kina en kolreaktor som genererar lika mycket energi som totalt produceras i Turkiet och landet står idag för 46 procent av världens totala kolkonsumtion. Det rapporterar Business Green.

Samtidigt som solenergi ökade med 42 procent, och vindenergi med 19 procent under 2012 visar nya rapporter från Clean Enerey Pipeline Bloomberg New Energy Finance att investeringarna i ren teknik är de lägsta sedan 2009.

IAE uppmanar nu världens ledare att investera mer i ren teknik och sätta hårdare press på företagen.
– Vi behöver en snabb expansion av ren energiteknik om vi ska avvärja en potentiellt katastrofal uppvärmning av planeten, säger IEAs vd Maria Van der Hoeven.