IEA: ”Vi har fem år på oss”

De kolkraftverk, fabriker och byggnader som planeras att byggas de kommande fem åren riskerar att låsa in världen i en utveckling som ofrånkomligen leder till minst två graders temperaturhöjning. Det menar International Energy Agency i en ny analys.

Engelska the Guardian rapporterade häromdagen att OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor, International Energy Agency (IEA), nu varnar för att de kommande fem årens investeringar i energirelaterad infrastruktur har en direkt avgörande betydelse för mänsklighetens möjligheter att undvika de värsta konsekvenserna av de globala klimatförändringarna. 

– Dörren håller på att stängas, säger Fatih Birol, chefsekonom på IEA, till the Guardian. Jag är väldigt oroad – om vi inte ändrar riktning nu för hur vi använder energi, då kommer vi hamna bortom det som forskarna säger är minimum för säkerhet. Dörren kommer att vara stängd för alltid.

Analysen från IEA, som finns i nya publikationen World Energy Outlook 2011, pekar på att om inte dagens trend bryts genom en tydlig policyförändring kommer det byggas så många fossildrivna kraftverk, utsläppande industrier och ineffektiva byggnader de närmaste fem åren att det kommer bli omöjligt att hålla temperaturhöjningen under två grader. Enligt IEA handlar det om en inlåsningseffekt, det vill säga att det som byggs nu kommer att leda till utsläpp av växthusgaser under en mycket lång tid framöver.

IEA som räknat på hur mycket vi kan släppa ut för att hålla oss under två graders temperaturhöjning menar att redan dagens energirelaterade infrastruktur kommer göra att vi använder oss av 80 procent av den budget vi har till godo fram till 2035. Om trenden inte bryts kommer det handla om 90 procent 2015 och vid 2017 har vi egentligen inget manöverutrymme kvar.

Allra senast till 2017 måste världen alltså ha slagit om och tydligt ändrat riktning bort från dessa klimatdåliga investeringar, menar IEA.