IKEA blir av med FSC-certifiering

IKEA och dotterbolaget Swedwood har länge kritiserats för avverkningar av urskog i ryska Karelen, som idag är den största sammanhängande taigaurskog som finns kvar i Europa. Nu beslutar FSC att dra tillbaka certifieringen för Swedwoods skogsbruk där.

Med FSC-certifieringen i ryggen har IKEA hävdat att skogsbruket där är hållbar, men nu står man alltså utan certifiering. Enligt IKEA handlar det emellertid inte om skyddsvärd skog utan om arbetsmiljöfrågor.
– Certifieringen är indragen, men vi ser det som något högst temporärt. Anmärkningarna handlar inte om skogens eventuella höga bevarandevärde. Istället handlar den indragna FSC-certifieringen om arbetsmiljöfrågor – till exempel att de anställda i skogen inte har en bod att ha rast i, säger Josefin Thorell som är pressansvarig på IKEA Gruppen till Miljöaktuellt.

Josefin Thorell säger att IKEA Gruppen ser allvarligt på den indragna certifieringen. Man har haft kännedom om anmärkningarna från FSC sedan i oktober, men att certifieringen drogs in kom ändå som en överraskning.
– Vi ser allvarligt på det här och vi är både förvånade och besvikna, då vi redan arbetar för att åtgärda anmärkningarna. Samtidigt visar ju det här att FSC verkligen fungerar, säger hon.

I IKEA Gruppens senaste hållbarhetsrapport meddelas att företaget är en av världens största inköpare av FSC-certifierat trä inom detaljhandeln. Under verksamhetsåret 2013 stod FSC-certifierat trä för nära en tredjedel av allt trä som användes i IKEA:s möbelproduktion. Hur stor andelen blir efter att man förlorat FSC-certifieringen i Karelen kan man i dagsläget inte svara på.
– Det är svårt att säga eftersom vi räknar på årsbasis och inte vet när vi får tillbaka certifieringen igen. Men Karelen är en relativt liten andel av vår totala träproduktion och vi tror att vi trots det här kommer att nå våra uppsatta hållbarhetsmål för 2014, säger Josefin Thorell.