Ikea satsar på återvunnen plast

2020 ska all plast som används i Ikeas heminredningsprodukter vara återvunnen eller tillverkad av förnybara råvaror. Att sluta använda nytillverkad fossilplast i produktionen är ett viktigt led i företagets hållbarhetsstrategi.

All plast som används i Ikeas heminredningsprodukter ska vara återvunnen år 2020. Det rapporterar Ny Teknik. I dag är endast fem procent av plastprodukterna i Ikeas heminredningssortimentet tillverkade av förnybar plast men om fem år är planen att all plast i de produkter där plast är huvudmaterialet ska vara återvunnen eller tillverkad av förnybara råvaror.
 
Utmaningen har varit att försäkra sig om att den återvunna plasten har bra kvalitet och inte innehåller skadliga ämnen. Olika plasttyper har olika egenskaper och det påverkar allt från hållbarhet och utseende till vilka produktionsmetoder som kan användas.
 
För tillfället ratar Ikea material från plastförpackningar som lämnas in till återvinning av konsumenter eftersom de kan innehålla bromerade flamskyddsmedel eller tungmetaller. Istället använder man industriell plast, exempelvis spill från fabriker som tillverkar plastprodukter. Här finns enligt företaget tillräckliga volymer för att täcka behovet av exempelvis polypropenplast.
 
Hur stora plastvolymer som ska ersättas vill Ikea inte berätta, men utsläppen av koldioxid uppges sjunka med 700 000 ton per år.
 
Även Electrolux satsar på återvunnen plast, framför allt i dammsugare och strykjärn. En tredjedel av all polypropenplast som används i företagets europeiska dammsugarfabriker är idag återvunnen.
 
Cecilia Nord, på Electrolux stab för miljö och hållbarhet, berättar att det har varit svårt att hitta leverantörer som kan garantera ett stadigt flöde av plast med rätt kvalitet och tillräckligt stora volymer. Men tack vare lagstiftningen om producentansvar som får producenter att samla in uttjänta produkter, som hushållsapparater och bilar har tillgången blivit bättre menar hon.