Ikeas landschefer får hållbarhetsansvar

Ikea ger nu det yttersta hållbarhetsansvaret till den högsta ledningen.

Ikeas landschefer på bolagets marknader har nu fått tilläggstiteln Chief Sustainability Officer. Syftet är att förtydliga att varje vd i ett land har det yttersta ansvaret för hållbarhetsarbetet på Ikea och att hållbarhet är en naturlig del i allt Ikea gör. De tidigare hållbarhetscheferna i respektive land kommer att ha samma uppdrag som tidigare.
– Det kommer att ge oss en ytterligare kraft för att nå våra ambitiösa mål, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på Ikea Sverige, till Aktuell Hållbarhet.

Jonas Carlehed berättar att alla Ikeas medarbetare ska arbeta med hållbarhetsfrågor integrerat i sin yrkesroll, men att det finns ett hundratal personer inom koncernen som har hållbarhet som huvuduppgift. Deras uppdrag är att ansvara för hållbarhetsstrategin. Till vardags handlar det om att jobba tillsammans med olika funktioner i bolaget där specialistkunskapen finns. Arbetet blir allt mer strategiskt för att se till att hållbarhetsarbetet sker ute i organisationen.

Kommer ni ta in mer hållbarhetskompetens framöver?
– Ja, vi kommer att behöva ta in mer folk med hållbarhetskompetens men exakt vilka roller det gäller kommer säkert vara ett skifte. Både inom Ikea och inom hållbarhet över huvud taget. Det går mer och mer in på innovation och affärsutveckling. Från att jobba med avfall och energi har det nu gått jättesnabbt till att vi är inne och jobbar med nya affärsmodeller för en mer hållbar konsumtion.