Indien bromskloss i klimatförhandlingarna

Indien är den nya stora bromsklossen i klimatförhandlingarna, rapporterar the Independent.

Indien har under den första av det två veckor långa toppmötet motsatt sig varje försök att införa kollektiva åtgärder för att minska utsläppen. Orsaken är att sådana krav skulle hindra den ekonomiska tillväxten i landet, skriver Independent.

Den indiska ekonomin växer så att det knakar och utsläppen av koldioxid stiger i ungefär samma takt. I fjol ökade utsläppen med 9 procent, vilket gör jättelandet till den tredje största förorenaren efter Kina och USA.

Indiens ståndpunkt är att förlänga industriländernas förpliktelser enligt Kyotoprotokollet – utan några krav på utvecklingsekonomierna.

EU hoppas att i
alla fall Kina ska höja ambitionen och menar att de tillsammans med andra stora länder borde införa rättsligt bindande utsläppsreduktioner från 2020. Det finns också uttalanden från den kinesiske chefsförhandlaren att landet skulle kunna tänka sig detta.

Men det är oklart hur
långt Kina faktiskt är beredd att gå, skriver Bloombergs.