Industri- och handelsföretag ska öka samarbetet mot plastnedskräpning