Industrins miljöskyddskostnader fortsätter att öka