Industrins utsläpp och hushållens utsläpp från personbilar minskar