Infekterad debatt om PFAS i kosmetika

Nu slår branschorganisationen KTF tillbaka mot Naturskyddsföreningens kritik.

Naturskyddsföreningen hävdade förra veckan att branschorganisationen KTF, som företräder sminkbranschen, inte själva känner till att det finns PFAS i kosmetikaprodukter på den svenska marknader. Nu svarar KTF och skriver i ett öppet brev att Naturskyddsföreningen har ”drabbats av en svår begreppsförvirring”.
Enligt KTF är inget av de ämnen som Naturskyddsföreningen säger sig ha hittat i kosmetikaprodukter PFAS-ämnen. Istället handlar det enligt KTF om att Naturskyddsföreningen hittat en eter, två fosfater, en siloxan och en alkan. KTF skriver också att Naturskyddsföreningen när de beskriver PFAS på sin hemsida istället beskriver gruppen PFOA men att Naturskyddsföreningen i den aktuella pressreleasen bytt ut betydelsen av PFAS till att betyda ämnen med många fluoratomer i största allmänhet.
Olof Holmer, vd på KTF, anser att det här missförståndet hade kunnat undvikas om Naturskyddsföreningen kontaktat KTF.
– Men de ringer inte till oss. Istället går de ut med en pressrelease där de anklagar oss för att fara med osanning, säger han.

Läs Naturskyddsföreningens pressrelease.

Läs svaret från KTF.