”Inför inte tvingande rapporteringskrav om avfall”