“Inför obligatoriskt märkningssystem som visar produktens förväntade livslängd”