Informationscentrum för hållbart byggande har lanserats