Inga åtgärder för att få Trafikverket att följa fyrstegsprincipen