Ingen överenskommelse i slutförhandlingarna om EU:s utsläppshandel