Ingen svensk bank redovisar heltäckande klimatdata

Swedbank ligger fortsatt bäst till bland storbankerna i Fair Finance Guides årliga hållbarhetsrankning av bankernas riktlinjer. Nischbankerna Ekobanken och JAK ligger fortfarande i topp med god marginal, medan Nordea tar över jumboplatsen från Danske Bank.

I årets rapport tar Nordea över jumboplatsen efter Danske Bank. Foto: Arto Alanenpää/ Wikimedia Commons

Fair Finance Guide menar att det är anmärkningsvärt att bankerna fortfarande ställer väldigt låga krav inom klimatområdet. Miljöorganisationen påpekar exempelvis att ingen svensk storbank har lovat att anta vetenskapligt baserade klimatmål, vilket ett trettiotal banker i världen har gjort. Däribland Nederländernas största bank ING.

Vidare konstaterar miljöorganisationen att ingen av bankerna redovisar mer heltäckande klimatdata om den finansiella verksamheten. Fair Finance Guide skriver att de enda klimatdata kring den finansiella verksamheten som bankerna redovisar fortfarande är deras fonders klimatavtryck, vilket även Nordea gör i år. SEB sticker fortfarande ut då banken är ensam om att redovisa indirekta utsläpp, scope 3.

Fair Finance Guide lyfter att Handelsbanken och Länsförsäkringar är de enda större bankerna som har tagit tydlig ställning mot att företag försöker undergräva politiska klimatåtgärder genom direkta och indirekta lobbyingaktiviteter.

Rapporten belyser även bankernas arbete med jämställdhet där och att motverka skatteflykt. Fair Finance Guide skriver att bankerna arbetar för att öka det interna jämställdhetsarbetet men att de samtidigt ställer väldigt få jämställdhetskrav på företagen de finansierar och investerar i. Skatteflykt är fortfarande det område där bankerna har de absolut svagaste riktlinjerna konstaterar Fair Finance Guide.