Inget tillfälligt prövningsstopp för mindre vattenkraftverk