Initiativ för cirkulär ekonomi lanseras av WBCSD i Davos