Innovationstävling fokuserar på nollutsläpp vid bygge av infrastruktur