Investerare pressar Apple att ta ansvar för mobilmissbruk