Investmentbanken Carnegie hållbarhetsrankar bolag – ”Påverkar långsiktigt aktieägarvärde”