IPCC-rapporten blir verktyg  för att pressa rika länder i klimatförhandlingarna