Ipen: Plaståtervinning ger leksaker med skadliga kemikalier

En ny granskning har hittat höga halter av skadliga kemikalier i barnleksaker gjorda av återvunnen plast. Granskningen har gjorts av det globala nätverket Ipen som genomfört undersökningar i bland annat Argentina, Brasilien, Frankrike, Nigeria, Indien, Japan, Kambodja, Kanada, Portugal, Tjeckien och Tyskland.

Foto: Pixabay

Enligt undersökningen finns det i granskade leksaker och hårprodukter till exempel bromerade dioxiner och bromerade flamskyddsmedel i nivåer som vanligen återfinns i avfall som klassats som farligt avfall. Ipen skriver att det är allvarligt då bromerade dioxiner är skadliga kemikalier som i värsta fall kan påverka hjärnans utveckling negativt och öka risken för cancer.

Ipen efterlyser nu bättre strategier för att få bort skadliga kemikalier från återvinningssystemet. Ipen är också kritiska till att EU:s medlemsländer, Brasilien, Kanada, Kambodja och Japan fått undantag från det globala förbudet mot återvinning av bromerade flamskyddsmedel.

Läs “Toxic Soup Flooding Through Consumer Products”