Isabella Lövin får ansvar för att peka ut vägen mot 1,5 grader