Isabella Lövin reser till Kalifornien för att diskutera samarbete på klimatområdet

Tisdagen efter påsk reser klimatminister Isabella Lövin till Kalifornien för att studera delstatens klimatarbete och diskutera erfarenhetsutbyte inom miljö- och klimatområdet.

Under resan kommer Isabella Lövin bland annat att inviga Energimyndighetens Cleantech Hub i San Fransisco. Hon kommer också att träffa greentech-företag och delta i samtal om framtidens fossilfria transportsystem.
– Ett fördjupat samarbete med Kalifornien innebär en stor potential för Sverige att utbyta idéer och goda exempel på klimatområdet, inte minst när det gäller forskning och näringslivets roll i omställningen till ett förnybart samhälle. Med den ändrade inriktningen i den federala politiken på klimatområdet kommer Kaliforniens ledarskap bli allt viktigare, säger klimatminister Isabella Lövin till Aktuell Hållbarhet.

Under Aktuell Hållbarhets konferens Ekotransport 2030 som hålls på Münchenbryggeriet den 26 april handlar en av programpunkterna om Kalifornien, och hur delstaten arbetar för att minska sin klimatpåverkan.

Läs mer om konferensen Ekotransport