IVA: Transportsektorns utsläpp är en enorm utmaning

Foto: Pixabay

Det krävs en radikal politiskt samordnad omställning för att utsläppen från de svenska transporterna ska klara det svenska klimatmålet, noll utsläpp år 2045. Omställningen behöver innefatta en massiv elektrifiering över hela landet och en fördubbling av tillgången till biodrivmedel. Den slutsatsen drar Kungliga Ingengjörsvetenskapsakademin, IVA, i en ny rapport.

Den nya rapporten “Så klarar Sveriges transporter klimatmålen” fokuserar på utsläpp från inrikes transporter. Som det ser ut nu gör transportsektorn, enligt IVL, att Sverige inte kommer att kunna nå klimatmålet till år 2045.

Den senaste tiden har biodrivmedlens roll i omställningen diskuterats kraftigt, men IVA går i rapporten inte in på detaljer kring kolcykler eller exakt vilka biodrivmedel som kan bidra till koldioxidminskningar.
– Vi menar att det krävs en fördubbling av tillgången på biodrivmedel, vilket inte är en dramatisk ökning. På kort sikt kommer det att behövas mycket biodrivmedel, särskild då utbytestakten i fordonsflottan är relativt långsam. Att snabbt skrota alla fossilfordon skulle också ha en mycket stor klimatpåverkan. På sikt behöver hela fordonsflottan elektrifieras, hur snabbt det kan gå är svårt att avgöra, säger Karin Byman, energiexpert och projektledare på IVA, till Aktuell Hållbarhet.

Rapporten går inte heller in på hur elnäten ska kunna hantera den kraftigt ökade elektrifiering som kommer att behövas. Men Karin Byman berättar att den frågan hanteras i en kommande rapport från IVA som släpps i slutet av augusti.

Läs ”Så klarar Sveriges transporter klimatmålen”