IVL-forskare: Därför måste EU sluta med gratis utsläppsrätter

IVL-forskaren Markus Wråke tycker att EU:s handel med utsläppsrätter har stor potential. Men att priset för att smutsa ner atmosfären är för lågt.

Dagens modell stimulerar inte utsläppsminskningar. Det menar Mats Wråke som är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. I en ny avhandling förklarar han varför.
– Gratis utdelning skapar fel förväntning hos företag: ”Om vi släpper ut mycket idag får vi många utsläppsrätter imorgon.” Helt på tvärs mot tanken att stimulera utsläppsminskningar, säger han.

I avhandlingen synar Markus Wråke den europeiska energi- och klimatpolitiken med fokus på handeln med utsläppsrätter. Han är glad över att politikerna verkade ta den akademiska diskussionen på allvar då de fattade beslut om förändringar i modellen. Samtidigt är han besviken över att det slutliga beslutet, som ska börja gälla 2013, var något  "urvattnat".

Allra
värst tycker han att trögheten i systemet är.
– Värre är att jag och andra forskare tidigt visade på brister i handelssystemet, redan 2004. Ändå dröjer det ända till 2013 innan något på allvar förändras.

Skälet till att det är så viktigt att sluta dela ut utsläppsrätter gratis är enligt Markus Wråke att det ger helt motsatta incitament till vad som var tänkt. Att dela ut utsläppsrätterna gratis och samtidigt basera utdelningen på historiska utsläpp gör att höga utsläpp idag belönas imorgon.

Därigenom menar Markus Wråke att man förmodlingen har motverkat och fördröjt investeringar i klimateffektiv teknik. Han menar också att det hade varit mycket bättre om utsläppsrätterna istället hade auktionerats ut.
– De viktigaste förändringarna av systemet vore för det första att minska antalet utsläppsrätter på marknaden. Utsläppens totala storlek bestäms ju av hur många utsläppsrätter som delas ut eller säljs från EU till företagen. Utsläppen blir precis lika många som antalet utsläppsrätter. För det andra krävs att man kraftigt ökar andelen utsläppsrätter som säljs till företagen, istället för att de delas ut gratis som idag.

Har du stenkoll? Få översikten och kollen i Miljöaktuellt magasin.