IVL: Möjligt att förhindra dålig luft i tätare städer