Japan återstartar reaktorer

Trots farhågor om säkerhetsbrister och ett starkt folkligt motstånd startar Japan nu de första reaktorerna som stängdes i samband med katastrofen i Fukushima.

Enligt Sveriges Radio är det kärnkraftverket Sendai i sydvästra Japan som fått klartecken.

Olyckan i Fukushima, som orsakades av en jordbävning i mars 2011, fick japanerna att stänga kärnkraften. Och 70 procent av japanerna har sagt nej till en återstart av reaktorerna.

Men premiärminister Shinzo Abe och den japanska regeringen går nu mot den majoriteten eftersom de stillastående reaktorerna slår hårt mot landets ekonomi. Enligt SR uppgår kostnaden för import av fossila bränslen – som ersatt kärnkraften – till 100 miljarder kronor om året, vilket motsvarar nästan 2 procent av Japans BNP.

Oron är nu stor för säkerhetsbrister när de aktuella reaktorerna drar i gång på nytt. Läs mer här.

Läs mer om olyckan här.