OS-medaljer ska tillverkas av återvunna mobiltelefoner

Inför OS i Tokyo om fyra år beräknar organisatörerna att samtliga medaljer ska vara tillverkade av metaller som återvunnits ur smarta telefoner och andra teknikprodukter.

Inför OS i Tokyo om fyra år beräknar organisatörerna att samtliga medaljer ska vara tillverkade av metaller som återvunnits ur smarta telefoner och andra teknikprodukter.

För att tillverka medaljerna till OS i London användes 9,6 kilo guld, 1 210 kilo silver och 700 kilo koppar (som är den viktigaste beståndsdelen i tillverkningen av brons).

Att få fram samma mängd metall blir inget problem för Japan. Visserligen har landet ont om naturresurser men under 2014 utvann man 143 kilo guld 1 566 kilo silver och 1 112 ton koppar ur kasserad elektronisk utrustning.

Idén att använda sig av återvunnen elektronik för att tillverka medaljer togs upp vid ett möte i Tokyo där man diskuterade samarbeten och hållbarhet inför OS 2020. Bland deltagarna på mötet fanns representanter för OS, miljöministern, representanter från staden, chefer från mobilbolag och återvinningsföretag.

Den största utmaningen med förslaget väntas bli att Japan inte lyckats införa ett fungerande system för återvinning av konsumentelektronik. Bara cirka 100 000 ton av de 650 000 ton konsumentelektronik som kastas bort varje år samlas in och återanvänds.