Japansk fiskeflotta ödesdiger för albatross

Spanska och japanska fiskeflottor sprider död bland albatrosser och andra havsfåglar, visar en rapport från Bird Life international.

300 000 havsfåglar dödas årligen vid långrevsfiske. Fåglarna försöker ta de beten som man agnar krokarna med och dränks när de fastnar, rapporterar Bird Life Internationel och ornitologiska föreningen i Storbritannien, RSPB.

Den spanska långrevsflottan som fiskar utanför Irland beräknas döda omkring 50 000 havsfåglar varje år, huvudsakligen liror och stormfåglar. Den japanska tonfiskflottan orsakar cirka 20 000 dödsfall årligen, huvudsakligen albatrosser.

Det finns 22 arter av albatrosser i världen och 17 av dem betraktas vara hotade, huvudsakligen från långrevsfisket.

Det går att minska bifångsterna
med enkla medel. Efter en kampanj för att rädda albatrossen för några år sedan sjönk dödligheten bland havsfåglar i vattnen runt Sydgeorgien med 99 procent och i sydafrikanska vatten med 85 procent.