Japansk vindkraft överlevde katastroferna

Inget av Japans 1.746 indkraftverk skadades till följd av jordbävningen. Även vindparken Kamisu utanför den japanska kusten klarade sig - trots tsunamin.

Det japanska vindkraftbeståndet på 1.746 vindkraftverk är intakt efter tsunamin och jordbävningen. Det rapporterar Nätverket för vindbruk, med hänvisning till uppgifter från WWEA, World Wind Energy Association.

Vindparken Kamisu, belägen 40 kilometer utanför kusten, klarade sig och producerar el. Parken består av sju vindkraftverk på 2 MW vardera som står på monopilefundament. Parken ligger omkring 300 kilometer från jordbävningens epicentrum och träffades av en 5 meter hög tsunami.

Merparten av de japanska vindkraftverken är nu i drift. Till följd av brist på el i de östra delarna av Japan bidrar verken till den nationella elleveransen, rapporterar WWEA.

De flesta av Japans vindkraftverk är nu igång. Eftersom det är tillfällig brist på el i östra delarna i Japan, bidrar dessa verk till den nationella elleveransen.

– Nu måste vi ta krafttag i Japan och fokusera mycket mer på förnybar energi, speciellt vindkraft, inför nästa steg inom energi och miljö. Flera studier har visat att Japan är välsignat med ett överflöd av vind och andra förnybara energikällor som kan användas för att återuppbygga och stärka vårt land. Nu behöver vi lite tid att summera situationen och ta hänsyn till den japanska kulturen. Emellertid är jag viss om att Japan kommer fram till nödvändiga slutsatser utifrån de nyligen inträffade händelserna och förhoppningsvis blir en nation för och med förnybar energi, säger professor Chuichi Arakawa, vice ordförande i WWEA, i en kommentar.