Joel Arnoldsson, 30

Affärsutvecklare, Wargön ­Innovation

Som affärsutvecklare på Wargön Innovation arbetar Joel Arnoldsson med att hjälpa och stötta entreprenörer som vill ta sina materialinnovationer från forskningslabb till kommersiella volymer. Ett fokusområde är textilåtervinning där det finns ett stort behov av innovation. Olika typer av materialblandning gör att endast 20 procent av all textil kan återvinnas i dag. Joel Arnoldsson är skicklig när det kommer till att driva komplexa samarbeten och frågeställningar som bidrar till att öka återvinningen av textilt råmaterial.

Till 33-listan