Johanna Bark, 31

Medgrundare, YSP, och ­sustainability consultant, ­Halvarsson & Hallvarsson

Som en av grundarna till nätverket Young Sustainability Professionals, YSP, har Johanna Bark bidragit till att nätverkets närmare 500 medlemmar fått möjlighet att utbyta erfarenheter och inspirera varandra. I sin roll som hållbarhetskonsult fokuserar hon särskilt på kommunikation och på att öka transparensen kring bolagens hållbarhetsarbete.

Till 33-listan