Jonas Grafström, 32 år

Forskare i nationalekonomi, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och Luleå Tekniska Universitet.

I brytpunkten mellan miljö­ekonomi och ­miljöteknik forskar Jonas Grafström om några av världens viktigaste utmaningar. Nyligen publicerade han en studie om förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid och i avhandlingen studerade han teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn. Vid sidan av forskningen är Jonas Grafström dessutom en uppskattad föreläsare som drivs av att sprida sina och andras forsknings­resultat på ett populärvetenskapligt och lättbegripligt sätt.