Jorden kan bli 5 grader varmare trots Parisavtalet

Tröskeleffekter kan leda till att temperaturen stiger med 4 till 5 grader även om vi når målen i Parisavtalet. Det visar en ny internationell studie.

Foto: NASA

Även om världens länder minskar utsläppen av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet så finns risk för att jordens medeltemperatur stiger till mellan 4 och 5 grader högre än förindustriella temperaturer. Det visar en ny internationell studie. Anledningen är att vissa kritiska brytpunkter, till exempel nedsmältning av vissa glaciärer och landerosion i vissa områden, kan utlösa kedjereaktioner som ytterligare skyndar på jordens uppvärmning. För att undvika detta scenario då jorden skulle likna ett växthus – det som forskarna som genomfört studien kallar ”Hothouse Earth” – är det nödvändigt att kraftigt påskynda övergången till en utsläppsfri världsekonomi.

Studien där bland annat forskare vid Stockholm Resilience Center deltagit publiceras i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).