Julius Kramer, 22

Agenda 2030-delegationen, World Organization of the Scout Movement (WOSM).

Julius Kramer har ett långt engagemang för fred och hållbar utveckling bakom sig. Nu jobbar han för regeringens Agenda 2030-delegation och sitter i styrelsen för scout­rörelsens världsorganisation (WOSM), en av världens största och viktigaste organisationer inom freds- och hållbarhetsfrågor. Vi är övertygade om att vi kommer att få se mer av Julius Kramer i framtiden.

Till 33-listan