Kallduschen från Svenskt Vatten: VA-taxorna kan fördubblas

För att Sveriges VA-system ska klara att leverera säkert dricksvatten i framtiden krävs att man fördubblar de kommunala avgifterna för vatten och avlopp. Det visar en ny rapport.

Foto: Micah Garbarino

För att svenska VA-system ska klara av att möta utmaningarna med befolkningsökning, klimatanpassning, föråldrade vattenverk och ökade krav på avloppsreningsverk krävs kraftigt ökade investeringar. Enligt en ny rapport från  Svenskt Vatten, RISE Research Institutes of Sweden, Ramböll Sverige AB och Ekonomihögskolan i Lund  krävs att avgifterna för kommunalt vatten och avlopp fördubblas för att kommunerna ska klara av att möta det ökade investeringsbehovet på 16,5 miljarder per år under en 20 årsperiod. För närvarande investeras ungefär 12 miljarder årligen i svenska VA-system.

Enligt Svenskt Vatten baseras rapporten på noggranna genomgångar av det bästa tillgängliga statistiska underlaget och den har utförts av ledande experter.
– Längre och säkrare går inte att komma i en så här komplex frågeställning, säger Anna Linusson, vd hos Svenskt Vatten.