Kalvis Mihailovs, 30 år

Hållbarhetsansvarig, Husqvarna Group.

Med en ny roll som hållbarhets­ansvarig på ­Husqvarna Group ­väntas ­Kalvis Mihailovs ta ­koncernens
hållbarhets­arbete till nästa nivå. ­Kalvis Mihailovs har redan gjort sig ett namn inom företag som hållbarhets­analytiker där han ­jobbat aktivt för att integrera hållbarhets­tänket i det dagliga arbetet och öka medveten­heten kring hållbarhet hos företagets anställda. ”Kalvis kan bygga ett business case på nästan vilket hållbarhets­relaterat ämne som helst”, skriver en av personerna som nominerat Kalvis Mihailovs.