Karolina Skog: Cirkulär ekonomi ger stor potential för nya affärsmöjligheter

I veckan presenterades utredningen om cirkulär ekonomi. För Aktuell Hållbarhet berättar miljöminister Karolina Skog (MP) vad hon tycker om de förslag som lagts fram.

I veckan presenterades utredningen Cirkulär ekonomi för miljöminister Karolina Skog. Till skillnad från de förslag som EU tidigare presenterat i frågan fokuserar den svenska utredningen väldigt lite på avfall. Utredare Ola Alterå föreslår istället att regeringen arbetar med att öka nyttjandegraden för olika produkter, samt satsar mer på återvinning och andra åtgärder för att minska avfallet i kommunerna.

Andra viktiga förslag i utredningen rör skatteavdrag för att stimulera reparationer, uthyrning och delningstjänster, samt begagnatförsäljning och ökade möjligheter för kommuner att stimulera bilpooler. I utredningen föreslås även att kommuner, statliga myndigheter och offentliga aktörer får ett större ansvar och mandat för att driva på utvecklingen av cirkulära lösningar.
– Det som jag tycker är fantastiskt bra med den här utredningen är att den visar på möjligheten att föra samman miljöpolitik med näringslivspolitik och hitta nya affärsmöjligheter, inte minst i form av tjänster. Jag ser väldigt stort potential på det området. Jag ser också att människor är trötta på slit och släng och hög konsumtion. Det finns en längtan efter att förändra vår syn på prylar. Kan vi inom politiken stötta det starka intresset som finns för det här med redesign och återbruk finns mycket win-win där, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Aktuell Hållbarhet.

Väldigt lite i utredningen handlar om avfall, vad tycker du om det?
– Utredaren har pratat med en massa aktörer och då har de lyft fram de här hindren. Cirkulär ekonomi är ju ett brett begrepp och i EU har det kommit att handla mer om avfall, men jag tycker att det är lite synd för då tappar man andra delar. Jag uppskattar mycket att utredaren har tagit ett bredare grepp om frågan och uppdaterat var vi står idag jämfört med andra länder. Det här är också viktigt för att vi ska kunna förklara för fler i samhället vad cirkulär ekonomi är och få dem att se potentialen i det.

Vad händer härnäst?
– Förslagen kommer att skickas ut på remiss och så utgår vi från det.

Läs utredningen och cirkulär ekonomi